От 2003 година ние се занимаваме с разработването и усъвършенстването на системи за наблюдение от въздуха, заснемане от птичи поглед, аерофотография, предаване на видео от въздуха в реално време, заснемане на видео и кинокадри от летящи обекти.
   Основната ни цел при снимките от въздуха е максималната безопасност на хората и техниката.
Като носители на фото и видеотехниката използваме балони, привързани и радиоуправляеми дирижабли, параплани, моторни и безмоторни самолети, оборудвани със  системи за стабилизация и автопилоти.
   Нашите системи са подходящи за използване в най-различни ситуации като:
 • Ортофотография
 • Фотографиране на парцели
 • Заснемане на обширни райони
 • Заснемане на селскостопански блокове
 • Оценка на пораженията при кризисни ситуации
 • Наблюдение на труднодостъпни райони и обекти
 • Заснемане на видеоклипове
 • Заснемане на кинокадри
 • Наблюдение на трудно достъпни и недостъпни горски райони, застрашени от пожар и наводнение
 • Оценка на щети при производствени аварии
 • Разузнаване на оперативни райони при кризисни ситуации
 • Издирване на хора, изгубени в труднодостъпни райони
 • Много други …

   Винаги съществува възможност за адаптиране на нашите системи за изпълнение на специфични задачи.